Stiek heeft het SNA-certificaat

Bij Stiek zijn we ontzettend trots, want onlangs hebben we het SNA-keurmerk behaald. Dat betekent goed nieuws voor onze klanten én voor het personeel dat wij werven. Maar wat is zo’n keurmerk precies? 

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk wordt toebedeeld aan bureaus die zich aan de wettelijke normen rondom administratie, financiën en personeelsbeleid houden. Met het SNA-keurmerk vergroot je als bureau dus je betrouwbaarheid. Zo is de opdrachtgever ervan verzekerd dat hij zakendoet met een deugdelijke partner en bewijst het keurmerk aan onze medewerkers dat wij hun rechten beschermen.

Met het keurmerk laten we onze opdrachtgevers zien dat:

  • We de wet- en regelgeving naleven
  • We onze administratie op orde hebben
  • We zorgvuldig met onze werknemers omgaan
  • We de identiteit van onze werknemers controleren

Onze werknemers weten dankzij het keurmerk dat:

  • Ze beschermd worden tegen uitbuiting
  • Ze verzekerd zijn van een gepast salaris
  • Ze hun salaris op tijd ontvangen
  • We de afdracht van loonheffingen en sociale premies correct regelen
  • Ze in een veilige werkomgeving worden geplaatst
  • We hun klachten serieus nemen

Als Nederlands bureau ontvang je het SNA-keurmerk eventueel na inspectie volgens de NEN 4400-1 norm. Stiek is voor die inspectie met vlag en wimpel geslaagd. Met onze SNA-certificering tonen we aan dat we ons op allerlei gebieden aan de regels houden, ons steentje bijdragen aan een eerlijke en veilige arbeidsmarkt en voorkomen dat je als partner of werknemer te maken krijgt met onverwachte boetes en naheffingen. Ga je met ons in zee, dan weet je dus dat je een betrouwbare en risicovrije samenwerking aangaat.

Stiek is opgenomen in het openbare SNA-register. Om recht te blijven houden op het prestigieuze keurmerk, wordt ons kantoor ieder halfjaar onderworpen aan een grondige inspectie. Tijdens die inspectie worden we onder meer gecontroleerd op identiteitseisen, personeels- en loonadministratie, afdracht van belastingen en sociale premies, eventuele strijdigheid met de Wet Minimumloon en naleving van de CAO.