Privacyverklaring

Als werkgever en bemiddelaar vinden wij het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens van groot belang. Hier hebben wij dagelijks mee te maken en zijn we dan ook actief mee bezig. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en hebben een helder privacy statement.

Naast onze dagelijkse zorgvuldigheid denk wij regelmatig na over onze methoden voor gegevensverzameling, de opslag en verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke gegevens we verzamelen en hoe we daar mee om gaan.

Wij behandelen informatie vertrouwelijk en gebruiken jouw gegevens alleen voor de doeleinden zoals in dit statement staat beschreven. Alle privacygevoelige informatie die je aan Stiek verstrekt valt hieronder. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Denk hierbij aan je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer en geboortedatum.

Welke persoonsgegevens vraagt Stiek aan jou?

Op het moment dat jij je gegevens invult via de website en-of solliciteert op een vacature van Stiek worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening. Hieronder vallen onder andere bemiddeling, uitzenden, detacheren, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en alle aanverwante en hier aan ondersteunende diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij inschrijving en/of een sollicitatie vragen wij in ieder geval de volgende gegevens: naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam), geboortedatum, curriculum vitae (cv), e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast heb je de mogelijkheid je geslacht aan te geven en een foto toe te voegen aan jouw inschrijving en/of sollicitatie. Wij beoordelen elke inschrijving zorgvuldig en vullen de gegevens aan met informatie over specifieke vaardigheden (branchekennis) en titulatuur. Dit doen wij om voor jou de perfecte baan te vinden. Deze informatie halen wij uit jouw cv en-of een persoonlijk gesprek. Je gegevens zijn ten alle tijd opvraagbaar via info@stiek.nl.

Het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij leggen persoonsgegevens in onze systemen vast om onder andere:

  • Jouw vacatures aan te bieden en je te bemiddelen naar een (nieuwe) baan;
  • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor een functie of opdracht te beoordelen;
  • Jouw voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
  • Contact met je te kunnen onderhouden over de voortgang van je carrière;
  • Jouw te kunnen voorzien van persoonlijk carrière advies.

Hoe lang bewaren we jou persoonsgegevens?

Stiek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Dit houdt in dat we de gegevens om jouw te bemiddelen bewaren tot 2 jaar na ons laatste contact. Zowel één als 2 jaar laten we jou per email weten dat je bij ons ingeschreven bent.

Na een verzoek van jouw kant zullen we jou gegevens archiveren en zijn deze niet meer beschikbaar in onze database.

Als je voor ons hebt gewerkt bewaren wij jouw gegevens zolang dit volgens de geldende wet een regelgeving hoort. Denk hierbij onder andere aan fiscale regels.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Stiek maakt gebruik van diverse veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten het gebruik van software van gerenommeerde partners welke alleen te benaderen is middels een beveiligde inlog, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarin wij persoonlijke gegevens opslaan. De toegang tot je persoonlijke informatie is voorbehouden aan personeel van Stiek, onze medewerkers zijn allemaal gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Jouw rechten

Je hebt onder andere het recht om een verzoek in te dienen voor:

  • Inzage van jouw persoonsgegevens;
  • Rectificatie van jouw persoonsgegevens;
  • Het wissen van jouw persoonsgegevens;
  • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
  • Het overdragen van persoonsgegevens

Op het moment dat je een verzoek indient voor bovenstaande zaken dan vragen wij je naam en mailadres en wat je met jouw gegevens wil met ons te delen via info@stiek.nl.

Indien we aanvullende informatie nodig hebben dan zullen we met jou contact opnemen. Wij zullen dan binnen de gestelde wettelijke termijn van 4 weken reageren op jouw verzoek betreffende jouw rechten onder de AVG.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Stiek. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken
(ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. Stiek plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Vragen, opmerkingen, klachten of een (vermoedelijk) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over hoe Stiek omgaat met jouw privacy dan kan je ons benaderen via info@stiek.nl. Ook als je het vermoeden hebt van een datalek laat het ons direct weten door een e-mail te sturen naar info@stiek.nl

Daarnaast kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG. Dat kan via de onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wij helpen je graag.
Of je nou aan het begin staat van je carrière of al een ervaren professional bent.